Beschouwingen op het Kruis

Nou kijk ... Voor een katholiek meisje heeft het kruis wel zeker betekenis. Ten eerste is het heilig. Ten tweede zit er een vent aan vast. Muurvast. Dat suggereert een zekere binding. Verder is het niet een symbool van vrede, maar van pijn. Voor sommigen is dat niet afschrikwekkend, en het is ook eigenlijk niet afschrikwekkend bedoeld zelfs. Pijn is fijn, hoor ik wel eens zeggen. 
(Hoewel ik het echt verschrikkelijk en van god los vindt dat een paus de menigte tegemoet treedt met een staf met het symbool van de meest erge wreedheid)
 
Verders is het natuurlijk de helige mis, die het meisje devoot ondergaat. Op haar knieen. Jouw kruis is ook heilig. Maar veel zachter, en je kunt er veel mannen mee aan verbinden. Hoewel zij ook tegen een stootje kan en dat ook wil. Zelfs pijn is welkom. Je wilt het ondergaan, op je knieen zelfs. Maar niet in de kerk, en niet bij de mis. 
Want jij bent niet mis.

Crucifix / Unknown
variatie op het thema: Ik kom uit een echt katholiek nest. Allebei mijn ouders en vooral mijn moeder heeft daar (in negatieve zin) een stevige dreun van meegekregen. 
Katholiek en vrouw: dat is een onhoudbare combinatie. Katholicisme (zoals veel "-ismes") beschadigt vrouwen. Tenzij zij een belangrijk deel van hun vrouw zijn ontkennen of afschermen. Er bestond ook een grote afstand van mij tot het woord "kut". Jij schrijft dat er met met mijn kruis helemaal niets mis is en dat je mijn kut zelfs prachtig vindt. Dat vind ik inmiddels ook. Dat jij mij en haar met respect en aandacht behandelt heeft me dat in laten zien."

Variatie 1.
Voor een katholiek meisje heeft het kruis wel zeker een diepe betekenis. Ten eerste is het heilig. 
Ten tweede zit er een vent aan vast. Dat geeft een zekere overeenkomst.

Variatie 2.
Het kruis is op zich genomen niet een symbool van vrede, maar van pijn en lijden. Dus van macht. Dat is een aspect van de kerk dat ik heb leren vrezen. Voor sommigen is pijn overigens (in bescheiden mate) niet afschrikwekkend. "Pijn is fijn" hoor ik op de BDSM site wel eens zeggen. In combinatie met een opgeheve kruis doet zich hier ook een zekere overeenkomst voor.
Ik teken hierbij direct aan dat ik het echt verschrikkelijk en "van god los" vindt dat een gemijterde kerkelijke gezagsdrager de menigte gelovigen tegemoet treedt met een staf met daarop het symbool van het wreedste martelwerktuig dat er bestaat. Wat wil je in godsnaam de mensen hiermee duidelijk maken ? Dat is toch vreselijk ?

Variatie 3.
Verder is het natuurlijk de helige mis, die het katholieke meisje devoot ondergaat. De handen ineen. Op haar knieen. Jouw kruis is ook heilig. Maar veel zachter, lieflijker en een bron van leven en gevoel. Je kunt er veel meer mannen vrijwillig en met overgave aan binden. Zij kan zeker tegen een stootje en wil dat ook; zelfs pijn is (in zeker mate) welkom. Je wilt alles ondergaan, opgaan in de beleving, op je knieen zelfs, waar -mits in de juiste omstandigheden- een grote schoonheid van uitgaat.
Coda.
Voor jou geen kerk en mis. 
Jij bent een goed mens. 
Jij bent niet mis.

back to HeXX-page