Passie door: Karel C.

Buiten de bioscoop bestaat de film uit vijf kilometer plaatjes van één-twintigste seconde. Binnen de bioscoop wordt de film een transparante beleving. Met soms zo diepgaande emoties dat de tijd even stil wordt gezet. Buiten de tijd is mijn lichaam een opeenstapeling van 3-dimensionale tijdsdoorsneden. Een grillig 4-dimensionaal beeld. Van binnen lijkt het op een tunnel door de ruimtetijd. De film van mijn leven, die –als je er doorheen gaat- één grote belevenis is. Mijn tijds-“beeld” slingert zich om de tijdsbeelden van alles om mij heen. Een massief geheel. Als je dat in dunne plakjes zou zagen levert dat vijf kilometer plaatjes op. Van mij in wisselwerking met mijn omgeving. Ondenkbaar dat filmsterren zelf de gang van zaken op het doek bepalen. De film blijft dezelfde. Terwijl dat ook voor de wereldfilm geldt, denken mensen dat zij de geschiedenis beinvloeden. Van buitenaf gezien een dwaze gedachte. Vanuit de beleving volkomen waar. Twee werkelijkheden die elkaar ogenschijnlijk uitsluiten. Een paradox. Bepaaldheid omdat het leven  vast staat. Onbepaaldheid omdat elk moment  open staat voor nieuwe ideeën en wendingen. Binnen de tijd heerst alleen het nu. Ook dat is twijfelachtig. NU is het momentum van de beleving. De beleving zelf is breder. Beleving heeft body. Beleving stroomt. Niets blijft daarbij hetzelfde. Dat bevalt ons niet. We verzetten ons er tegen. We maken vormen en relaties die de tijd moeten trotseren. Maatschappij, werk, inkomen en 20 graden op de thermostaat. En niet te vergeten kerktorens en minaretten. Hoe meer houvast, des te minder openheid voor het andere. Des te minder gevoel. Met uitzondering dan van angst, een slechte leermeester. Angst voor chaos. Hoewel de wetenschap daar nu juist een geweldige kracht in ziet. Maar nee: in het eendimensionale denken worden afwijkende gedachten en gedrag niet getolereerd. Ze wekken in extremo weerzin op. Ook een beleving, maar wel de verkeerde. Hoe temidden van botsende structuren toch de brede stroom te ervaren? De oorsprong, de oerkracht ?
Het toverwoord is “passie”. Passie onttrekt zich aan structuur. Passie is uitsluitend beleving. Het pure NU. Passie heeft geen verleden en geen toekomst. Passie is een continuum dat de tijd weerstaat en deze zelfs buiten werking kan stellen. Emotie, liefde, religiositeit. Vul maar aan. Door eerbied en ontzag bevangen. Door de ander. Vanwege het andere. Tijdloze kieren in het kasteel van het vormelijk bestaan. Geen wonder dat kerken passiespelen hebben ontwikkeld en dat carnaval en andere feesten een perfecte afleiding voor de dagelijkse spanningen vormden. Met andere woorden: terug naar de beleving. Wie mijn leven wil beleven waarschuw ik. Ik zou het niet doen. Rijkdom tegen een hoge prijs. Maar ik zou de levens”film” van sommigen van u wel willen beleven. Door u als door een speeltoestel bij Mac Donalds kruipen. Door de kijkopeningen van uw zintuigen naar buiten kijken. Misschien wel naar mij. Zonder dat ik dat in de gaten heb. Of vind u dat een onkiese gedachte ?


geplaatst met instemming van de auteur.

©2003 KC. 

Reakties aan de auteur: mail

back to HeXX-page