Verhaaltjes voor het slapen gaan:
Verzameling erotische verhalen door de_HeXX en anderen......klik HIER.

HeXX-en kippen

Waarom steekt een kip de straat over?

- Schooljuffrouw: Om aan de overkant te komen.

- Plato: Omwille van het hogere doel.

- Aristoteles: Het ligt in de natuur van kippen om straten over te steken.

- Karl Marx: Dit was historisch onvermijdelijk.

- Saddam Hussein: Dit was een ongehoorde daad van rebellie, dus was het
volkomen gerechtvaardigd om er 50 ton zenuwgas op te droppen.

- Captain Kirk: To boldly go where no chicken has gone before.

- Martin Luther King: Ik heb een droom dat ooit alle kippen waar ook ter
wereld vrij zullen zijn om de straat over te steken zonder dat men hun
motieven in vraag stelt.

- Mozes: En god daalde af uit de hemel en zei tot de kip: "Gij zult de
straten oversteken". En de kip stak de straat over en er was gejuich
en grote blijdschap.

- Einstein: Of de kip de straat is overgestoken, ofwel de straat onder de kip voortbewoog, hangt af van je referentiekader.

- Andersen Consulting: De ontregeling van de straat kant van de kip bedreigde de daar dominante marktpositie. De kip stond voor belangrijke uitdagingen om de vaardigheden te creren en te ontwikkelen die nodig waren voor de nieuwe competitieve markt. Andersen consulting heeft, in een partnerschaps relatie met haar client, de kip geholpen door haar fysische distributiestrategie te herdenken via het pluimvee integratie model
Andersen heeft de kip geholpen haar vaardigheden, methodologie,
kennis, kapitaal en ervaring te gebruiken deze te integreren in haar algemene strategie binnen een program mgt kader. Andersen consulting heeft de kip zich helpen aanpassen om succesrijker te worden.

- Freud: Alleen al het feit dat je bezorgd bent over die kip wijst op je
onderliggende seksuele onzekerheid.

- Bill Gates: Ik heb zonet MS Chicken 2000 uitgebracht, die niet enkel
straten zal oversteken, maar ook kakelen, eieren leggen en uw
kasboeken controleren. De overlevingskans hangt af van uw licentie.

- Darwin: Kippen zijn in de loop der geschiedenis op natuurlijke wijze
geselecteerd zodat ze genetisch voorbestemd zijn om straten over te
steken.

- George Bush: "Make no mistake about, I will hunt down every chicken
responsible to ever cross a street"

- Paul Jambers: "Awel, nochtans probeerde het eenzame gevogelte de
overzijde van de weg te contacteren, zij het onder 1 overweldigende schaduw van haar verleden. 't was wenselijk geweest als deze kipmadam aan de overkant een beter leven zou kunnen leiden"

- Moszkowicz: " Het is natuurlijk maar de vraag over er hier sprake was van
een kip, laat staan van een straat, om nog maar te zwijgen over de actuele
daad, het oversteken, die mijn client zou hebben ondergaan, als ik de
aanklager moet geloven"

- Peter R. de Vries: " Dit is natuurlijk een duidelijk falen van
justitie en het overheidsapparaat. Zij hadden K. natuurlijk nooit de straat mogen laten oversteken"